TİM E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı Raporu

TİM E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı Raporu


Dünyada rekabet edebilen ve güçlü ekonomiye sahip ülkeler arasına girebilmek için, üretmek ve üretilen mal veya hizmetleri iç pazar dışında global pazarlarda da satabilmek oldukça önemlidir. Dijitalleşmenin bizlere sağladığı avantajlardan biri olan e-ihracat, sınırların ortadan kalkmasına ve bu sayede dünyanın bir ucundaki insanların/firmaların dünyanın diğer ucunda satış yapabilmesine imkan sağlamaktadır.

Küresel boyutta yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için firmalar, e-ihracatın sunduğu imkânlar konusunda bilinçlendirilip bu alana yönlendirilmelidir.

İhracat hedeflerinden biri de Türkiye’de gerçekleştirilen e-ihracatın toplam ihracat içerisinde %0,3 olan payının, 2023 yılına kadar %5’e çıkarılmasıdır.

E-İhracat Nasıl Yapılır?

E-ihracatın avantajlarından etkilenen pek çok orta ve küçük ölçekteki işletme için en büyük sorun, sürecin nereden başlayacağının ve nasıl işleyeceğinin bilinmemesidir.

E-ihracat sürecinden önce ve ihracat sırasında dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. E-ihracat yapmayı hedefleyen bir firma için öncelikli iş adımları, aşağıdaki gibi düşünülebilir.

• E-İhracat Potansiyelini Belirlemek

Küçük ve orta ölçekli bir işletme, e-ihracat için önemli bir sermaye ve zaman ayırmadan önce mevcut operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini dikkate alarak değerlendirmelidir.

• E-İhracat Planı Hazırlamak

İhracat sürecinde iyi hazırlanmış bir ihracat planına sahip olmak kilit öneme sahiptir. E-ihracat sürecinde de bu durum farklı değildir. Firmalar ihracat süreçlerini iyi planlamalı ve süreç boyunca karşılaşabilecekleri problemlere hazırlıklı olmalıdır.

• Ürünü Yabancı Piyasalara Göre Düzenlemek

E-ihracat yapmayı hedefleyen bir işletme, yabancı piyasaya girmeden önce ürününün mevcut haliyle piyasaya uygun olup olmadığını incelemelidir. Hedeflenen piyasadaki tüketicilerin tercihleri ve ülkenin yasal gerekliliklerine göre üründe değişimler yapmanın gerekli olup olmadığı iyi değer- lendirilmelidir.

• E-İhracat ile İlgili Yasal Konuları Araştırmak

İhracat yapılması hedeflenen ülke veya ülkelerin yasa ve mevzuatları, ürünün üretildiği ülkeden çok daha farklı olacaktır. Bunun yanı sıra ürünün üretildiği ülkeyle e-ihracat hedeflenen ülke ve ülkeler arasındaki uluslararası ilişki düzeyini, varsa özel anlaşmaları bilmek de oldukça önemlidir.

• İnternet Sitesini Yurt Dışına Açmak

E-ihracat yapmak isteyen firmalar, ürünlerine erişimin kolaylığından emin olmak için mevcut in- ternet sitelerini yurt dışından kolaylıkla erişilebilecek hale getirmelidir. İnternet sitesinin hedefle- nen piyasalarda konuşulan dillerle hizmet verebiliyor olması, firmayı müşteriler için çekici hale getirecektir.

• Ürünün Sevkiyatı

E-ihracat gerçekleştirecek firmaların, ürünlerinin sağlam ve hızlı bir şekilde hedeflenen adrese ulaştığından emin olması için doğru bir lojistik planı olmalıdır. Gönderilecek ürünün kat edeceği mesafe ve kırılganlığı hesaba katılarak paketlenmeli, paket üzerindeki etiketlerin iletileceği ülke- ye uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Firmalar İçin Sınır Ötesi E-Ticaret

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, yurt dışındaki pazarlarda büyük çapta ihracat yapan firmalarla rekabet etmekte zorlanır. Bunun sebebi küçük ve orta ölçekli işletmelerin sunabileceği arzın, büyük çapta ihracat yapan firmalara göre çok daha düşük oranda olmasıdır.

Ayrıca klasik yöntemlerle kullanılan bir ihracat ağının getirdiği yasal yükümlülükler ve lojistik maliyetler, küçük ve orta ölçekte işletmeler için ciddi zorluklar oluşturabilir. Diğer yandan yabancı bir ülkedeki piya- saya giriş yapmak, oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir.

E-ihracat ise özellikle küçük ve orta ölçekteki işletmeler için bu sorunların aşılabilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Dünya üzerinde 4,3 milyardan fazla insanın, internet erişimi olduğu bilin- mektedir. Kapsamlı ve kullanışlı bir internet sitesi ile verimli reklam politikası, küçük çapta bir işletmenin dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Bu süreçte büyük maliyetler ve zaman da gerekmez.

E-ihracat, ihracatçıların oldukça esnek davranabilmesine yardımcı olur. Doğrudan tüketiciyle ile- tişim kurulabileceği gibi işletmeden işletmeye ilişki kurularak ihracat gerçekleştirilebilir. Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde pek çok işletme, büyük ölçekli ithalatçılara karşı kendi serma- yelerini aşan ithal ürünlere yönelmek yerine, e-ihracat yoluyla piyasaya çeşitlilik sunacak ürünlere yönelmektedir.

Doğrudan farklı bir ülke piyasasında hizmet veren bir işletmeyle çalışmak, o ülke- nin piyasasında yer alabilmek için önemli bir avantajdır.

Ayrıca e-ihracat sürecinde risk payı, konvansiyonel ihracata göre oldukça düşüktür. E-ihracat süre- cinde ihracatçılar, uzun vadeli planlara ve büyük çapta lojistik faaliyetlere ihtiyaç duymadan al- dıkları siparişe göre gönderi yaparlar. Küresel veya ulusal çapta bir ekonomik dalgalanma ihraca- tçıyı etkilemez, hatta döviz girdisi artacağından böyle bir durumdan faydalanabilir. Örneğin kur farkı nedeniyle yaşanacak bir fiyat değişiminde, e-ihracatçı uzun vadeli anlaşmalar yapmadığın- dan geliri otomatik olarak artar.

Konvansiyonel ihracata göre e-ihracatın ihracatçı açısından en önemli avantajlarından birisi de ödeme sürecidir. Konvansiyonel ihracatçılar; banka teminatları, uzun vadeli ödeme planları vb. ile uğraşması gerekirken, e-ihracatçılar uluslararası bir ödeme kuruluşuyla anlaşma sağlayarak hemen ödemelerini almaya başlayabilir. Bütün bu avantajların yanı sıra, e-ihracatçılar tıpkı kon- vansiyonel ihracatçılar gibi vergi indirimleri, reklam süreçleri, yurt dışındaki fuarlara katılım gibi pek çok destek ve teşvikten yararlanmaya devam eder.

Kullanıcılar İçin Sınır Ötesi E-Ticaret

İstatistiklere göre dünya nüfusu 7,5 milyarı aşmış durumda. Dünya nüfusunun yaklaşık %57’si -4,4 milyar insan- internet kullanıcısı haline gelmiştir. 2016 yılında Türkiye, 46,2 milyon internet kullanıcısı ile %58 internet penetrasyonuna sahipken; 2018 yılına gelindiğinde penetrasyon oranı

%72’ye yükselerek 59,3 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Sadece 2 yıl içerisinde internet kullanıcı sayısı yaklaşık 13,1 milyon artmıştır. Bu artış, ilerleyen yıllarda oranın daha da yükseleceğinin işareti olarak yorumlanabi- lir. 59,3 milyon internet kullanıcısının 56 milyonunun, mobil internet kullandığı bilinmektedir.

İnternet; tüketicilerin küresel olarak çevrimiçi alışveriş yapmalarını, kendi ülkelerinde olmayan ya da çok pahalı olabilecek ürün ve hizmetleri, diğer ülkelerdeki internet sitelerinden ve çok uluslu satıcılara ev sahipliği yapan elektronik pazaryerlerinden satın almalarını sağlamaktadır. Sınır ötesi e-ticaret, her yerde çevrimiçi alışveriş yapmayı mümkün kılmaktadır.

Artan internet penetrasyonu ve akıllı telefon kullanımı ile dünyanın tüm ülkelerinde e-ticaret hacmi her yıl büyümektedir. Bu durumun oluşmasında internet ve mobil cihazların yaygınlaşmasının büyük payı bulunmaktadır.

2018 yılında dünyada 2,8 milyar insan e-ticaret harcaması yapmıştır. Yapılan bu harcamalar ile 1,8 trilyon $’lık gelir elde edilmiştir. Ülkemizde e-ticaret, 2010’lu yıllarda hayatımızın bir parçası olmaya başlamış- tır. 2018 yılına gelindiğinde e-ticaret pazar hacmi 6,108 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 8 yıllık sürede kat edilen yol ile ülkemizin, genç nüfusu ve internet kullanımları göz önüne alındığında, yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Raporun Tamamı İçin Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayın.

E-İhracat Ortak Akıl Çalıştay Raporu


Popüler Yazılar