Amazon Ürün Kategorileri

Amazon Ürün Kategorileri


İster Amazon’da ilk kez satış yapacak olun, ister yıllarını bu işe vermiş deneyimli bir satıcı, hangi ürün kategorisine odaklanmak istediğinizi bulmak zorlu bir süreçtir.

Amazon’da bulunan 27 ana kategoriden hangisini seçmelisiniz? Hangi kategorilerde rekabet en yüksek veya en düşüktür? Sermayenizi en çabuk hangi kategoride yükseltebilirsiniz?

 

                           

Yukarıda üçüncü parti satıcıların satılmasına izin verilmeyen araç, yazılım, Amazon cihazları gibi kategorilerden arındırılarak listelenmiş tüm Amazon ürün kategorilerini görüyoruz.

 

En Popüler Amazon Kategorileri

Amazon’da olsun veya olmasın, ticaret düşünüldüğünde piyasadaki talebi ölçmek önemlidir. Bunu yanlış bir lokasyonda dükkan açmaya benzetebiliriz. Aynı kurallar Amazon için de geçerlidir. Çok az sayıda insanın talep göstereceği bir niş üzerine ürün yaratmanın sonuçlarını kestirmek zor olmayacaktır. 

 

Amazon’dan elde edilen verilere göre satıcı sayılarının kategorilere dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

         

** Birçok satıcı birden fazla ürün kategorisinde ürün listemektedir.

 

Piyasa araştırması yaparken satıcılar, satış yapmak istedikleri kategorideki rekabetin durumunu sorgulamalıdır. Halihazırda doyuma ulaşmış bir kategoride satış yapmak ekstra iş yükü, maliyet ve başarısızlık oranının yükselmesi anlamına gelir.

Fakat tabloda görülen ana kategorilerin çoğu yeni satıcıları kabul etmiyor gibi gözükse de her birinin alt kategorilerinde yakalanabilecek büyük fırsatlar ve trendler bulunuyor olabilir.

 

Amazon Ürün Kategorilerindeki Başlıca Farklılıklar Nelerdir?

1. Karlılık


Kar marjları, ürün maliyetine ve piyasadaki talebin ürünle hangi fiyatta buluşmak istediğiyle derinden alakalıdır ve çok uç değerler gösterebilir. Genellikle bir Amazon satıcısının kar marjı %17-26 aralığındadır.

 

 

Yukarıda yer alan tabloda, ana kategorilerdeki ortalama kar marjları görülmektedir. Bazı kategoriler çok daha karlı gözükse bile daha önce de bahsettiğimiz gibi, alt kategorilerde artan maliyetler ve rekabet şartları nedeniyle karlılığın sıfıra yaklaştığı alanlar olabilir.

Satıcılar arasında popüler olmayan kategorilerde piyasa talebinin karşılanmadığı ve karlılığın daha yüksek olduğu alanlara rastlamak daha olasıdır. Örneğin %50 üzerinde kar marjına “Home & Kitchen” kategorisinde 100 satıcıdan yalnızca 4 tanesi ulaşabilirken, “Handmade” kategorisinde 9 tanesi ulaşabilir.

 

2. Toplam Satış

Amazon’un neredeyse tüm kategorilerinde liste başına $1000-$25000 arasında bir getiri sağlanır. Bu tüm satıcıların başarılı olduğunu anlamına gelmez fakat bize her kategoride fırsatların olduğunu söyler.

 

3. Satış Deneyimi

Rekabet edilecek kategorinin yeni satıcılara uyumlu olup olmadığı satıcıların ortalama deneyimleri ile de ilişkilidir. Halihazırda üretim ve satış yapan, ürün hakkında bilgi sahibi işletmeler için bu bir sorun teşkil etmeyecektir. Piyasa talebine göre üretim veya mal tedariğine yönelecek satıcılar için satıcı deneyim gerekliliği önemli bir faktör olabilir.

Örneğin “Musical Instruments” veya “Industrial & Scientific” kategorilerindeki satıcıların yarıdan çoğu alanlarında uzman ve deneyimli satıcılardır. “Toys & Games” ve “Appliances” kategorileri ise en çok giriş düzeyinde satıcıyı bulunduran kategoriler.

 

4. Satış Yöntemi (Fulfillment)

Amazon’un başarısının temel taşlarından biri de malların yönetimini kendi depolarından yapıyor olması ve konu üzerindeki kontrolünü yükseltmesi. Ayrıca FBA düzeninde çalışmanın satıcılara getirdiği büyük imkanlar da bulunuyor. Dolayısıyla hemen hemen her kategoride mallarını FBA olarak satışa sunan satıcılar çoğunlukta. 


 

Popüler Bir Ürün Kategorisinde Mi Satış Yapmalısınız?

Talebin yüksek olduğu alanlarda satışa hazırlanırken akılda bulundurulması gereken birkaç nokta bulunur.

 

Amazon İle Rekabet Etmek

Amazon “Amazon Basics” markası altında ürettiği mallarla kendi satıcılarıyla rekabet eder. İlgili arama teriminde yüksek bir sıralamaya sahip olmasa dahi arama sonuçlarında sponsorlu ürünlerden daha önce “Amazon Basics” ürünü gösterilebilir.

Aşağıda “sandalye” aramasının sonucunda sponsorlu ürünlerin de önünde, ilk sırada Amazon ürününün bulunduğunu görebilirsiniz.

 

Amazon’un kendi markalı ürünleri genellikle aynı tipteki ürünlerden daha düşük bir fiyattan satıştadır. Fakat unutmayın ki çoğu müşteri en temel ve en geniş kitleye hitap eden bu seçeneğe yönelmez. Ürün incelemeleri ve farklılıkları gibi birçok değerlendirmeden sonra satın alım yapar.

 

Diğer Satıcılar İle Rekabet Etmek

Genellikle popüler bir kategoride satıcılar, satış rakamlarını gördükten sonra yüksek hacimli bir niş üzerine yoğunlaşır ve pastadan pay alabilecekleri kanaatine varırlar. Ancak ortada bir talep olması bunun herkese paylaştırılacağı anlamına gelmez. Daha derinlemesine bir analizde piyasanın doygun olduğu, piyasa fiyatlarıyla rekabet ederek karlılık yaratılamayacağı görülebilir. Özellikle de ürünü farklılaştırarak cazip hale getirmek mümkün değilse.

 


Yüksek Pazarlama Maliyetleri

Piyasanın doygun olduğu kategorilerde, ürünü müşterilerle buluşturmak için oluşturulacak reklam kampanyalarında maliyetlerin tırmandığı görülür. Bu çok satan ürünlerle bir arada gözükebilmek adına, her bir tıklama başına ödeyeceğiniz meblağın yükselmesi demektir.

Doğru ürün fotoğrafları hazırlanarak ve doğru liste optimizasyonu yapılarak ilk bakışta ümitsiz gibi görülen durumlardan çok daha az maliyet ve daha yüksek satış sonucu almak olasıdır.

 

Paylaştığımız verilerde görüldüğü gibi her kategori içerisinde karlılığın bulunduğu alanlar bulmak mümkün. Bir kategoride rekabetin yüksek olması her zaman negatif bir tablo oluşturmaz. Diğer satıcıların önüne geçebilmeyi başardığınızda sağlanacak getirinin de bir o kadar yüksek olduğunu bize söyler.

Online alışveriş trendi her geçen gün yükselmekte. Alıcılar her sene bir öncekine göre daha fazla ürün almakta ve Amazon yılın her çeyreğinde büyüme hızını artırmakta.

Amazon’da başarı birçok temel üzerine kuruludur. Bunlar; piyasa analizi, sevkiyat, pazarlama, maliyet kontrolleri, arama terimi optimizasyonları, ürün fotoğrafları, müşteri ilişkileri gibi birlikte yürütülmesi gereken ve tamamı doğru gerçekleştirildiğinde rekabette herkesten önde olmanın kapısını açan temellerdir.
 


Popüler Yazılar