Yeni Başlayanlar İçin Private Label Yol Haritası

Yeni Başlayanlar İçin Private Label Yol Haritası


Bireysel olarak Amazon’da satış yapmaya karar veren girişimciler, aslında onlarca personel ve birçok departmandan oluşan bir firmanın ortaya çıkardığı çıktıyı tek başına yapmaya kalkıştıkları gerçeği gibi önemli bir noktayı gözden kaçırıyorlar.

Halihazırda işleyen düzeni olan, üreten ve ürettiklerini pazarlayan firmalar bu konuda ihtiyaç duydukları çeşitli insan ve sermaye gücü ile yeterli tecrübeye sahipken, günümüzün girişimci terminolojisi ile start-up olarak Amazon sahnesinde yerini almak isteyen bireysel satıcılar, belki de hiç farkına varmadan tüm bu yükü tek başlarına omuzlarına alıyorlar.

Listeleme dışında bırakılan şirket kurulumu, marka/patent tescili, muhasebe ve vergi konuları gibi üründen bağımsız değerlendirilmesi gereken temel konulara ek olarak; yapılması gereken birçok iş, alınması gereken birçok aksiyon ve karar verilmesi gereken onlarca başlığın yeni girişimcileri, yani sizi beklediğini farkında mısınız?

Private Label (Özel Etiketleme) ile Amazon’da FBA satışa başlayacak girişimcilerin ilk ürünlerinde izlemesi gereken yol haritası ile bu aşamalarda ihtiyaç duyacakları uzmanlık alanlarını aşağıda sizin için listeledik.

 1. Ürün Analizi

  a. Ürün tespiti

                i. Ürüne ait teknik parametre ve şartların oluşturulması

                ii. Birden fazla ürün tespit edilerek, bunlar arasından sermaye geri dönüş koşulları, hızı ve oranı en yüksek olanı ile satışa başlanması

Materyal tipi, rengi, işlenme koşulları, ürün sayısı, ürün tipi özellikleri gibi sağlıklı fiyat araştırması için geren bilgilerin (kumaş içeren bir üründe kumaşın dokuma sıklığı GSM gibi) tespiti

Not: Bu başlık altında yapılması gerekenler, bundan sonraki tüm maddelerde açıklanan bilgileri içereceğinden, daha fazla ek bir açıklamaya ihtiyaç duyulmamıştır.

          b. Maliyet & kar analizi

              i. Ürünün üretim aşamasından müşterinin eline ulaşıncaya kadar süreçte yapılması gereken gider ve yatırımlar ile satışlardan doğacak gelirin analiz edilmesi ile ortaya çıkarılacak planlama.

Not: İlk kez ticari faaliyette bulunacak girişimcilerin, “gider”, “yatırım” ve “kar” kavramlarının anlam, alt başlıkları (kar, net-kar vb.) ve birbirlerinden farklarını, daha önce ticari faaliyeti olan girişimcilerin ise Amazon ve e-ticaret platformlarına özel parametre ve koşulları (promosyon, giveaway, dijital mecra yönetimi, vb.) net bir şekilde kavramış olması gerekir.

         c. Talep & fırsat analizi

             i. Ürünün talep oranı (demand rate) analizi

Ürüne yönelik tüketici talebi, mevsimsel yönelimler (seasonality), yüksek sezon (peak season) analizlerinin yapılması

             ii. Pazar zemin analizi

Ürününüzü satmayı planladığınız pazara girişin güçlükleri, avantajları, ihtiyaç duyulan optimum review sayısı ve oranı tespit edilir.

       2. Pazar Analizi

            a. Fiyat analizi

Optimum satış fiyatının belirlenmesi

            b. Golden Search Keys (Altın (arama) anahtar kelimelerinin) tespiti

Satışı yapılması planlanan ürünün, tüketici tarafından aranılarak bulunduğu yüksek hacimli keywordlerin (anahtar kelimelerin) tespiti ve bunların maliyet analizleri

            c. Yeni keyword ve niche tespiti

Satışı yapılması planlanan ürünün halihazırda satışa yol açan arama kelimeleri dışında yeni pazarlar yakalanmasını sağlayacak fırsatların kontrolü

           d. Ürünün pazarlama aşamasında (digital marketing) kullanılabilecek platformlar ile uyum analizi

   3. Rakip Analizi

           a. Büyük/Güçlü rakip sayısı ile talep oranı analizi

Satmayı planladığınız ürünü kaç farklı “önemli” satıcı tarafından satıldığının tespit edilmesi ile ürüne yönelmiş müşteri talebinin oranının değerlendirilmesi. Pazarı kontrol edecek büyük ve markalı satıcıların (Amazon, Adidas, Samsung, vb.) mevcudiyetinin analiz edilmesi

          b. Rakiplerin sahip olduğu review ve oranının tespiti

Satış için gerek duyulacak optimum review sayısı ve oranının tespit edilerek, bu sayıya ulaşılabilecek sürenin planlanması

         c. Büyük/Güçlü rakiplerin satış süreleri

Pazarda yer alan (varsa) dominant ve majör satıcıların ürünü ne kadar zamandır satıyor olduklarının tespit edilerek, yeni satıcılar için pazara girişin mümkün olup olmadığının değerlendirmesi

         d. Rakip fiyat politikaları analizi

Rakiplerin ne kadar süredir hangi fiyat aralığında satış yaptıkları, giriş aşamalarında ve yakın geçmişte nasıl bir fiyat politikası izlediklerinden yola çıkarak, kar ve ACoS oranlarınızı belirleyecek fiyat politikasının belirlenmesi

    4. Ürün Geliştirme

         a. Ürün farklılaştırma

Ürünün unit count (paket içerisindeki sayısının) değiştirilmesi

         b. Ürün çeşitlendirme

Ürünün tamamlayıcı bir başka ürün ile birleştirerek (bundle) pazara sunulması

         c. Ürün fonksiyonlarını geliştirme

Ürünün özelliklerine (bir mutfak makasının dış yüzeyinin bıçak haline getirilerek balık pullarının da temizleyebilir bir özelliğe kavuşturulması veya şarjlı el fenerine USB soketi eklenerek cep telefonu şarj edilmesine olanak sağlaması gibi) yeni bir özellik eklenmesi

         d. Tasarım & Mizanpaj

             i. Görsel Tasarım

                1. Fotoğraflama

 • Ürün fotoğrafları
 • Yaşam sitili (life style) fotoğrafları

               2. Poster/paket ve paket içeriği tasarımı

 • Thanks Card tasarımı
 • Ürün paket (flyer text) ve paket içeriği tasarımı
 • Ürün etiketleri tasarımı

              3. Reklam görseli ve banner tasarımı

Reklam görsellerinin kullanılacak dijital platforma göre tasarlanması ve boyutlandırılması

            ii. Ürün paket tasarımı

                    Ürün paketi ve varsa kutu tasarımının yapılması

           iii. Web sitesi tasarımı

                   Ürün ve/veya markanıza ait web sitesinin hazırlanarak yayınlanması ile güncelleme ile takibinin yapılması

           iv. Kurumsal Kimlik Tasarımı

                1. Logo (logo)

               2. Marka (brand)

               3. Slogan

      e. Paketleme

          i. Kargo (shipment) maliyetlerinin optimize edilmesi için ürün paket/kutu boyutlarının belirlenmesi

          ii. Rakiplere göre üstünlük sağlayabileceği düşünülen paket/kutu tipinin belirlenmesi

         iii. Üründen bağımsız olarak, farklı bir amaç ile kullanımı mümkün başka (bulaşık bezi ürününün, buzdolabı saklama kabı içinde satılması vb.) bir kabın/kutunun/poşetin/materyalin içinde sunulup sunulamayacağının tespit edilmesi

   5. Tedarik

        a. Tedarikçi (supplier) bulma

1a maddesi altındaki ii fıkrasında açıklanan parametreler baz alınarak tedarikçiler ile iletişime geçilmesi, geri dönüşlerin değerlendirilmesi ve tedarikçinin tespit edilmesi

        b. Sözleşmenin hazırlanması

            i. Ürün tedarikçisi ve/veya lojistik firması ile yapılacak anlaşmaya ait sözleşmenin hazırlanması

            ii. Dış kaynak (outsource) gerektiren; ürün, hizmet ve iş güçleri için gereken sözleşmelerin hazırlanması

        c. Denetçi (Inspector)

6. Lojistik

    a. Lojistik Planlama

        i. Deniz yolu

        ii. Hava yolu

    b. Depo ve Envanter Planlama

        i. Depo Maliyeti Planlaması

c. Lojistik zamanlama ve koordinasyon

      ii. Amazon uluslararası kargo planı

7. Pazarlama

     a. Listeleme

         i. Listeleme optimizasyonu

        ii. Keyword optimizasyonu

       iii. A/B testleri (Split test)

     b. Amazon

        i. PPC

       ii. Promosyonlar

      iii. Kuponlar

      iv. Lightning Deals

      v. Early Review Program

      vi. Giveaway

     vii. Amazon Brand Content

    c. Harici platformlar

 • Instagram
 • Facebook
 • Pinterest
 • Twitter
 • Youtube
 • Google+
 • Diğerleri

    d. Dijital Marka Yönetimi

        i. Markanızın 7c maddesinde sıralana dijital platformlardaki hesaplarının yönetimi

    e. Promosyon & Ücretsiz Ürün Dağıtımı (Giveaway)

Tanıtım veya müşteri değerlendirmesi toplamak amacı ile indirimli veya ücretsiz ürün dağıtımı

 8. Satış & Müşteri Hizmetleri (Orta ve üst seviye İngilizce bilgisi gerektirir)

      a. Müşteri sorularının cevaplandırılması

Tüketicilerin ürününüze dair ilettiği soruların yanıtlanması

     b. Müşteri sorunlarının çözümlenmesi

Tüketicilerin sipariş sonrasında yaşadığı sorunların, özellikle marka ve mağazanıza verebileceği zararı en aza indirecek yöntemlerle çözüme ulaştırılması

    c. Müşteri revşewlarının takip edilmesi 

Ürün ve mağazanıza bırakılan reviewların anlık takibi

    d. Geri dönüş ve return (iadelerin) yönetilmesi

Ürün iadeleri ve negatif müşteri geri dönüşlerinin yönetilmesi

    e. Amazon ile iletişimin sağlanması

Gerekli olduğunda Amazon ile iletişime geçilmesi veya Amazon tarafından iletilen mesajlar ve istenilen aksiyonlar ile ilgili iletişim kurulması

Yazımızın başında belirttiğimizi gibi; Amazon’da satış için yola çıkıldığında birçoğu henüz farkına varılamamış çeşitli başlıklar mevcut.

Girişimcilerin, özellikle daha önce e-ticaret deneyimi olmayan girişimcilerin, başarılı bir başlangıç yapabilmeleri adına, sıralanan başlıklar ve başlıklarda yer alan gereksinimlerin nasıl karşılanabileceği üzerinde henüz yolun başındayken düşünmesi, risk planlamasını daha gerçekçi oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

Önemli Not: Her biri ayrı uzmanlık, yetkinlik ve ehliyet gerektiren; şirket kurulumu, marka/patent tescili, satışların muhasebeleştirilmesi ile uluslararası/yerel tüm vergi konularının bu listelemeye dahil edilmediğini tekrar hatırlatmak isteriz.


Popüler Yazılar